top of page

Sertifikalarımız

Şirketimiz,  Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Sermaye Piyasasi Kurulu”nun  01/06/2012 tarih ve  18/627 sayılı kararı ile listeye alınmıştır.

Firmamıza, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 15.11.2012 tarih ve 5034 sayılı kararı ile Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden bankalara “gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya gayrimenkule bağli hak ve faydaların değerlemesi” hizmeti verme yetkisi  verilmiştir. 

Şirketimizde, SPK lisanslı ve lisans almaya aday yeterli sayıda, değişik disiplinlerde eğitimli ve deneyimli değerleme uzmanları istihdam edilmekte ve yurt çapında çözüm ortakları ile çalışıllmaktadır. 

 

Firmamız, 15.06.2012 tarih ve 01.12.3289.8063 sertifika no.lu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesi sahibidir.

ISO 9001 TUR.jpg
ISO 9001 ING.jpg

Daha Detaylı Bilgi Almak İçin

Hizmetlerimiz ve firmamız hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

bottom of page